Utveckling, tillväxt och lönsamhet.

Metamorfosen arbetar genom Ulf Strömqvist med advisory board- och rådgivningsuppdrag i företrädesvis ägarledda tjänste- och kunskapsföretag.

Kompetens

Djup exit-expertis

Under senare år har Ulf varit styrelse­ordförande i ett flertal ägarledda tjänste­företag som navigerats till lyckade försäljningar. Driv ditt företag så att det alltid är sälj­bart är en tumregel som, oaktat försäljning eller ej, bidrar till att över tiden hålla en hög standard på företaget i sin helhet. Metodiken för exit-planering är idag väldokumenterad och beprövad.

Unik affärsmässig erfarenhet

Tillsammans med tillväxt­gurun Thomas Ahrens har Ulf skrivit boken Hjärtoperationen, som är en dokumentär skildring av en egen komplett företags­resa – från källaren till Börsen. Boken till­delades priset Årets Ledar­bok, nominerades till Årets PA-bok och fick Sveriges Marknadsförbunds heders­omnämnande som Årets Marknads­föringsbok.

Strategisk spetskompetens

Ulf är invald i 100-wattsakademien, marknadskommunikationens Hall of fame. 100-wattaren är Sveriges största tävling för effekt- och resultatskapande marknads­kommunikation och Ulf är en av de mest prisbelönade byråledarna under 2000-talet. Bland Ulfs utmärkelser som strateg märks bland annat heders­priset för Bästa långsiktiga varumärkes­vård.

Om oss

Ulf Strömqvist

Senior advisor & strateg

Ulf har lång erfarenhet av affärsutveckling, tillväxtföretagande, operativ företags­ledning och VD-skap samt av ett 30-tal styrelse­uppdrag. Han har utvecklat ett flertal bolag och koncerner från start, via hög tillväxt till försäljning. Sedan 2012 arbetar han enbart med styrelse- och advisory boarduppdrag. Han är medlem i och certifierad av Styrelseakademien, där han 2011 genomgick Högre styrelse­utbildning. Komplett CV översänds gärna.

Ulfs LinkedIn

Helena Strömqvist

VD & administrativt ansvarig

Helena är VD för Metamorfosen sedan 2002. Utöver ekonomiskt och administrativt ansvar har hon också i bolaget arbetat som outsourcad administrativ resurs åt ett flertal företag. Hon är i grunden leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom anestesi och intensivvård. Tidigare arbetade hon under sju år som klinisk prövningsledare i läkemedelsindustrin. Hon har även en fil.kand i litteraturvetenskap.

Helenas LinkedIn

"Under Ulfs period som styrelseordförande stod NORO inför särskilt viktiga utvecklingsfrågor. Till slut även en försäljning 2017 till branschkollegan Hafa. Med sin djupa erfarenhet hjälpte Ulf oss att navigera rätt i ett antal svåra passager."

– Hans-Erik Backman

Fd. VD och delägare, NORO

www.noro.se

"Med Ulf som styrelseordförande inleddes en offensiv tillväxtresa. Med genomtänkt strategisk planering, fokus på rätt frågor och tydliga mål utvecklades ProspectEye på ett fåtal år till ett välpositionerat och starkt lönsamt bolag. Något som i sin tur ledde till en lyckad försäljning i årsskiftet 2013/14."

– Mathias Thulin

Tidigare VD och delägare, ProspectEye AB
Sålt till Apsis 2013

www.prospecteye.se

“Som styrelseordförande i Navet ger Ulf mej viktig och målinriktad sparring. Han styr Navets strategiska agenda i styrelsearbetet på ett föredömligt sätt."

– Göran Hellström

VD och huvudägare, Navet AB

www.navet.se

“Under Ulfs ordförandeskap har Stenbergbygg fått ett professionellt styrelsearbete och på kort tid skapat struktur, system och rutiner för att möta en fortsatt god tillväxt."

– Michael Stenberg

VD och ägare, Stenbergbygg AB

www.stenbergbygg.se

“Som styrelseordförande tog Ulf initiativ till nya strategier med ett större marknadsfokus, där bolaget tog en unik position på marknaden. Detta lade grunden till en fortsatt god organisk tillväxt."

– Peter Rehnström

Tidigare VD och huvudägare, Support Syd AB
Sålt till AlliancePlus/Polaris 2014

www.supportsyd.se

“Ulf har stor förståelse för affärerna och för varumärkets strategiska betydelse för BOXONs utveckling och framgång. Med stort engagemang och god helhetssyn skapar han en viktig tydlighet i våra resonemang och slutsatser."

– Anders Yllfors

VD och huvudägare, BOXON AB

www.boxon.se